slot, slot gacor, slot online, slot gacor hari ini, link slot gacor, situs slot gacor 2023 terpercaya https://radrails.org/ slot, slot gacor, slot terbaru, slot resmi, slot terpercaya https://radrails.org/slot-gacor/ slot, slot gacor, slot terbaru, slot resmi, slot terpercaya


Inici / Ordinacions i Reglaments / Fixació de l’import màxim de les prestacions socials econòmiques.

Fixació de l’import màxim de les prestacions socials econòmiques.

Exposició de motius

L’Ordinació de creació del Departament d’Acció Social i de prestacions socials del Comú d’Escaldes-Engordany, de data 15 d’octubre de 2020, regula l’atorgament de prestacions socials econòmiques adreçades a cobrir l’actual concurrència de necessitats socials i sanitàries i, d’aquesta manera, protegir les persones i col·lectius més vulnerables.

Les prestacions socials econòmiques regulades en l’ordinació són les següents:
Prestacions econòmiques de caràcter general, adreçades a persones en situació de vulnerabilitat i amb perspectiva de gènere.
Prestacions per a col·lectius amb discapacitat i gent gran.
Prestacions per a famílies amb fills a càrrec.
Prestacions per a la joventut.
Prestacions per a les persones afectades pel SARS-CoV-2 (Covid-19).

El present reglament desenvolupa l’ordinació esmentada, determinant les quanties màximes que es poden concedir d’acord amb la fórmula Ingressos mensuals – Despeses mensuals = Romanent.


Article 1
Quanties màximes en concepte de prestacions econòmiques

L’article 20 de l’Ordinació de creació del Departament d’Acció Social i de prestacions socials del Comú d’Escaldes-Engordany estipula que la referència general per determinar les quanties màximes que es poden concedir en concepte de prestacions econòmiques es determina a través de la fórmula següent:

Ingressos mensuals - Despeses mensuals fixes = Romanent.

Els ingressos mensuals es calculen sumant rendes del treball i del capital, les pensions, prestacions i ajudes d’altres institucions, així com qualsevol altra font d’ingressos disponibles.

Les despeses mensuals fixes corresponen al lloguer de l’habitatge principal, a despeses d’electricitat, aigua, calefacció, telecomunicacions bàsiques, pensions alimentàries, així com a qualsevol altra despesa lligada a una discapacitat o malaltia del membre del nucli familiar que generi les despeses, així com altres despeses de necessitat social manifesta.


Article 2
Proposta d’assignació i aprovació definitiva de les prestacions

Previ estudi de cada cas, el Departament d’Acció Social presenta una proposta d’assignació de prestacions socials a la Comissió d’Atenció a les Persones i Proximitat, la qual procedeix a l’estudi de la proposta i a la seva validació, que eleva a la Junta de Govern per a l’aprovació definitiva.

Un cop analitzades les sol·licituds per part del Departament d’Acció Social, i fruit del posterior estudi i aprovació per part de la Comissió d’Atenció a les Persones i Proximitat, la Junta de Govern aprova l’import mensual de la prestació o bé la quantia per a prestacions puntuals (despeses escolars, tecnològiques, entre d’altres).


Article 3
Fixació de l’import de les prestacions econòmiques de caràcter general adreçades a nuclis familiars amb situació de vulnerabilitat i amb perspectiva de gènere

L’import de les prestacions econòmiques de caràcter general adreçats a nuclis familiars amb situació de vulnerabilitat i amb perspectiva de gènere serà el següent:

Concepte

Import

Lloguer de l’habitatge principal

Fins a un màxim de 200 € mensuals

Alimentació

Fins a un màxim de 200 € mensuals

Equipaments de la llar

Fins a un màxim de 500 € puntuals

Taxes i tributs

Exoneració parcial o total segons sol·licitud

 

Article 4
Fixació de l’import de les prestacions per a col·lectius amb discapacitat i gent gran

L’import de les prestacions per a col·lectius amb discapacitat serà el següent:

Concepte

Import

Prestacions tecnològiques

Fins a un màxim de 500 €

Impost del foc i lloc i taxes d’higiene i enllumenat

Exoneració parcial o total

 

L’import de les prestacions per a la gent gran serà el següent:

Concepte

Import

Ajudes a la llar

Fins a un màxim de 100 € mensuals

Serveis comunals

Exoneració parcial o total

 

Article 5
Fixació de l’import de les prestacions per a famílies amb fills a càrrec

L’import de les prestacions per a famílies amb fills a càrrec serà el següent:

Concepte

Import

Material educatiu

Fins a un màxim de 150 € (ajuda puntual)

Material esportiu i cultural

Fins a un màxim de 100 € (ajuda puntual)

Reforç escolar

Fins a un màxim de 50 € mensuals

Activitats esportives i culturals

Exoneració parcial o total

Guarda d’infants

Fins a 12 €/hora

Transport en vehicles col·lectius

Fins a un màxim de 100 € (ajuda puntual)

 

Article 6
Fixació de l’import de les prestacions econòmiques per a la joventut

L’import de les prestacions econòmiques per a la joventut serà el següent:

Concepte

Import

Emancipació

Fins a un màxim de 500 € (ajuda puntual)

Transport per a estudiants a l’estranger

Fins a un màxim de 200 € mensuals

 

Article 7
Fixació de l’import les prestacions econòmiques per a les persones afectades per la Covid-19

L’import de les prestacions ecoòmiques per a la persones afectades per la Covid-19 serà el següent:

Concepte

Import

Baixa laboral

Fins a un màxim de 150 € mensuals

Confinament personal de fills o persones a càrrec

Fins a un màxim de 150 € mensuals

Complement ERTO

Fins a un màxim de 150 € mensual

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 15 d’octubre de 2020.