Inici / Decrets / Modificació de la descripció del lloc de treball de cap de Cadastre al registre de la funció pública comuna

Modificació de la descripció del lloc de treball de cap de Cadastre al registre de la funció pública comuna

Vista l'Ordinació de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany, particularment en els seus articles 10 (registre de funció pública), 19 (manual funcional d'ocupacions professional tipus) i 20 (competència per classificar els llocs de treball);

 

Vist l’article 137 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, i l’article 71 del Reglament de construcció, del 20 de maig del 2020, en relació als informes de conformitat urbanística del responsable tècnic de la corporació;

 

Vista la descripció del lloc de treball de cap de Cadastre al registre de la funció pública comunal;

 

El Comú d’Escaldes-Engordany, per acord del Consell de Comú de data 4 de desembre de 2020,
DECRETA:

 

Modificar la descripció del lloc de treball de cap de Cadastre del Comú d’Escaldes-Engordany, afegint a les seves tasques la de donar suport al Departament d’Urbanisme per tal d’intervenir, en cas d’absència o recusació del cap d’Urbanisme, en la tramitació d’expedients del departament. El cap de Cadastre podrà efectuar les comprovacions tècniques que siguin necessàries i lliurarà els informes corresponents a aquells expedients administratius que ha gestionat.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

 


Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 4 de desembre de 2020.