Inici / Edictes / Contractació directa amb caràcter d’urgència dels treballs de reparació dels efectes d’una esllavissada al camí d’Ensucaranes

Contractació directa amb caràcter d’urgència dels treballs de reparació dels efectes d’una esllavissada al camí d’Ensucaranes

Vista la Llei de la contractació pública, del 9 de novembre del 2000, en els seus articles 5 i 22;

Vista l’Ordinació del pressupost del Comú d’Escaldes-Engordany, en els seus articles 7 i 10;

Vista la necessitat d’actuar amb urgència davant una esllavissada que es va produir al camí d’Ensucaranes i que afectava un tram del rec d’Ensucaranes;

Vista l’autorització de la Sra. cònsol major, de data 1 de desembre de 2020, segons l’article 10.g), “competències del cònsol major”, de l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns;

Vist que CAPICSA és l’empresa adjudicatària de la realització dels treballs de reparació de les xarxes d’aigües residuals i pluvials de la parròquia en els supòsits d’obres de reconeguda urgència, per un cost no superior al fixat a l’Ordinació del pressupost de l’any en curs, i vist el contracte signat a tal efecte en data 12 de febrer de 2015;

El Comú d’Escaldes-Engordany fa pública la contractació directa amb caràcter urgent de l’empresa CAPICSA per la realització dels treballs de reparació dels efectes d’una esllavissada al camí d’Ensucaranes, per un import de 9.840,24 €, (IGI inclòs).

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 11 de desembre de 2020.