Inici / Edictes / Calendari fiscal 2021

Calendari fiscal 2021

Edicte del 25-1-2021 pel qual es fa públic el calendari de liquidació dels impostos meritats durant el període impositiu 2021

 

El Comú d’Escaldes-Engordany, per acord adoptat en la sessió de la Junta de Govern de data 25 de gener de 2021, ha aprovat el següent calendari de liquidació dels impostos meritats durant el període impositiu de l’any en curs:

 

Impostos i taxes 2021

Inici període voluntari

Fi període voluntari

Impost tradicional del Foc i Lloc i taxes d’higiene i enllumenat de les persones censades al Comú

03/02/2021

05/03/2021

Impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i les corresponents taxes d’higiene i d’enllumenat i el preu públic de rètols. Primer venciment

26/05/2021

25/06/2021

Impost sobre els rendiments arrendataris

05/06/2021

05/07/2021

Impost sobre la propietat immobiliària i, si escau, les corresponents taxes d’higiene i d’enllumenat i el preu públic de rètols

07/07/2021

06/08/2021

Impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i les corresponents taxes d’higiene i d’enllumenat i el preu públic de rètols. Segon venciment

15/09/2021

15/10/2021

 

En cada cas i en el seu moment, a manera de notificació col·lectiva, es trametrà al Bopa el corresponent avís recordant l’inici del període voluntari de pagament, i fixant la fi d’aquest període voluntari quan hagi transcorregut un mes des de l’endemà de la seva publicació.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 25 de gener de 2021.