Inici / Edictes / Nomenament d’una treballadora pública

Nomenament d’una treballadora pública

Edicte del 8-2-2021 pel què es fa públic el nomenament d’una treballadora pública de caràcter indefinit

Vistos els articles 35 i 36 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany;

Vistos l’informe favorable emès pel secretari general i el vistiplau de la cap del Departament de Recursos Humans;

La Junta de Govern del Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de data 8 de febrer de 2021, ha acordat:

Nomenar, amb caràcter definitiu, a la Sra. Marta Maestre Sandin com a treballadora pública de caràcter indefinit adscrita al lloc de treballadora social, i procedir a la inscripció d’aquestes dades al registre de la funció pública comunal.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.


Escaldes-Engordany, casa comuna, 8 de febrer de 2021.