Inici / Edictes / Adjudicació de la compra de peces diverses d'uniformitat dels agents de circulació comunals.

Adjudicació de la compra de peces diverses d'uniformitat dels agents de circulació comunals.

Edicte del 26-3-2021, pel que es fa pública la compra de peces diverses d’uniformitat dels agents de circulació comunals

 

Vista la Llei de la contractació pública, del 9 de novembre del 2000, en els seus articles 5, 20.4 i 51;

Vista l’Ordinació del pressupost del Comú d’Escaldes-Engordany, en el seu article 11;

Vista l’adjudicació definitiva a l’empresa Insigna Uniformes, SL, del subministrament de la uniformitat dels agents de circulació comunals, publicada al BOPA núm. 58, de data 6 de setembre de 2017, i vist el contracte signat amb dita empresa en data 7 de setembre de 2017;

El Comú d’Escaldes-Engordany, per acord de la Junta de Govern de data 22 de març de 2021, fa pública la compra de peces diverses d’uniformitat dels agents de circulació comunals a l’empresa Insigna Uniformes, SL, per un import total de 43.851,05 € (IGI exempt).

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 26 de març de 2021