Inici / Edictes / Adjudicació del subministrament de bosses "Pipican" biodegradables i compostables

Adjudicació del subministrament de bosses "Pipican" biodegradables i compostables

Edicte del 26-4-2021, pel qual es fa pública l’adjudicació del subministrament de bosses "Pipican" biodegradables i compostables

 

  

Vista la Llei de la contractació pública, del 9 de novembre del 2000, en els seus articles 5, 20.4 i 51;

 

Vista l’Ordinació del pressupost del Comú d’Escaldes-Engordany, en els seus articles 7 i 10;

 

Vista la convocatòria d’un concurs públic per adjudicar el subministrament de bosses "Pipican" biodegradables i compostables, publicada al BOPA núm. 31, del 10 de març de 2021;

 

Vista la proposta motivada de la Mesa de Contractació, seguida a l’obertura de plecs realitzada en acte públic el dia 16 d'abril de 2021;

 

El Comú d’Escaldes-Engordany fa pública l’adjudicació definitiva del concurs públic mencionat, per acord de la Junta de Govern de data 26 d'abril de 2021:

 

 

Lot

Adjudicatari

Import

500.000 unitats de bosses

Sarraí SL, Tranco

10.500,00 € (IGI inclòs)

 

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 26 d'abril de 2021