slot, slot gacor, slot online, slot gacor hari ini, link slot gacor, situs slot gacor 2023 terpercaya https://radrails.org/ slot, slot gacor, slot terbaru, slot resmi, slot terpercaya https://radrails.org/slot-gacor/ slot, slot gacor, slot terbaru, slot resmi, slot terpercaya


Inici / Ordinacions i Reglaments / Modificació de l'ordinació de la funció pública. (21/04/2021)

Modificació de l'ordinació de la funció pública. (21/04/2021)

 

Vista l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany, de data 11 de desembre de 2002;

Vista l’Ordinació de modificació de l’ordinació de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany, de data 26 de novembre de 2009;

Vista l’Ordinació de modificació de l’ordinació de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany, de data 4 de març de 2010;

Vista l’Ordinació de modificació de l’ordinació de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany, de data 9 de juliol de 2020;

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de Consell de Comú celebrada el dia 21 d'abril de 2021 ha aprovat la següent Ordinació de modificació de l’ordinació de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany, que s’articula com segueix:

Article primer

Es modifica l'article 52, “trasllats”, que queda redactat com segueix:

  1. El trasllat significa la sol·licitud d’un canvi, a iniciativa del funcionari interessat, a una plaça amb nivell equivalent o inferior a aquella de la qual el funcionari és titular.
  2. Correspon als directors dels departaments i/o responsables gestionar i informar les sol·licituds de les persones interessades, que aprovarà la Junta de Govern en funció de les necessitats del servei.

Article segon

S’elimina l’apartat 2 de l’article 56, “vacances”.

Article tercer

Es modifica l’annex núm. 1 de la disposició addicional segona, “quanties dels conceptes retributius”, apartat 1, que queda redactat com segueix:

Cos general – taula salarial mensual:

 

Salari Base

C. Lloc

 

Comp. Mill.

Màx. Salarial

 

A

B

A+B

C

A+B+C

A1

2.449,53

550,47

3.000,00

632,46

3.632,46

A2

2.449,53

0,00

2.449,53

523,96

2.973,49

B1

1.787,27

198,90

1.986,17

414,80

2.400,97

B2

1.787,27

0,00

1.787,27

371,14

2.158,41

C1

1.190,50

457,51

1.648,01

340,58

1.988,59

C2

1.190,50

228,76

1.419,26

290,36

1.709,62

C3

1.190,50

0,00

1.190,50

240,14

1.430,64

 

 

 

 

 

 

Servei de Circulació – taula salarial mensual:

 

Salari Base

C. Lloc

 

Comp. Mill.

Màx. Salarial

 

A

B

A+B

C

A+B+C

AVII

2.449,53

331,60

2.781,13

720,46

3.501,59

AVI

2.449,53

0,00

2.449,53

523,96

2.973,49

BV

1.787,27

198,90

1.986,17

414,80

2.400,97

BIV

1.787,27

0,00

1.787,27

371,14

2.158,41

CIII

1.190,50

228,76

1.419,26

340,58

1.759,84

CII

1.190,50

228,76

1.419,26

290,36

1.709,62

CI

1.190,50

0,00

1.190,50

240,14

1.430,64

             

 

 

 

 

 

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 21 d'abril de 2021