Inici / Infància / Programació i menú de les vacances de Primavera Espai Lleure 1

Programació i menú de les vacances de Primavera Espai Lleure 1

INFORMACIó A TENIR EN COMPTE PER LES VACANCES ESCOLARS - ESPAI LLEURE 1

 

    DOCUMENTACIO:

Abans  de   finalitzar   les   inscripcions   és  obligatori    portar   a   I’espai   o  enviar   a  I’adrega      electronica espaiIIeure@e-e.ad la seguent documentacio:

  • fotocopia de I’asseguranga extraescolar
  • dossier degudament omplert

 

    A TENIR EN COMPTE:

  • El primer dia a la porta principal penjarem els Ilistats dels diferents grups i per quina

porta ha d’accedir cada un d’eIIs.

  • Cada mati* passem I lista a les 00 h. En cas d’abséncia o retard truqueu als teléfons 890887 o 663790 per avisar-nos abans d’aquesta hora.
  • Els infants que no dinen a l’Espai Lleure s’hauran de recollir entre les 12.30 h. i les

13.00 h. i tornar-los a portar a partir de les 15.00 h.

 

MATERIAL NECESSARI:

  • Pitet: si I’infant n’utiIitza podeu portar-lo el primer dia dins la
  • Els infants han de venir esmorzats de casa. No obstant si voleu que el vostre fill/a mengi alguna cosa suplementaria abans de comen5ar les activitats, porteu-la marcada amb el nom de I’infant i deixeu-la a la motxilla. Si I’infant arriba més tard de les 9.30 h. no ho podra fer.
  • Cal portar una ampolla d’aigua, una mascareta i el berenar i deixar-ho cada dia a la motxilla.
  • El primer dia porteu una muda de recanvi, un paquet de tovalloletes i un impermeable en una bossa. Els monitors la deixaran al caseller de I’infant mentre durin les vacances i I’uItim dia us la tornaran.
  • Tot el material ha d’anar marcat amb el nom i cognom de I’infant.

 

PLANIFICACIO DEL DIA:

 

HORARI

ACTIVITATS

07.45a08.45 h.

Guarderia (només si l’heu contractat)

08.45 a 10.00 h.

Acollida i joc Iliure

10.30 a 12.15 h.

Activitats a I’exterior

12.30 a 14.00 h.

Dinar

14.00 a 15.30 h.

Migdiada o pel Iicula

15.30 a 16.00 h.

Higiene

16.00 a 16.45 h.

Tallers

17.00 a 17.45 h.

Berenar

17.30 a 18.30 h.

Jocs de taula, joc Iliure o di buix

18.30 a 20.30 h.

Ludoteca (només si l’heu contractat)

 

Consulteu les programacions de Primavera dels diferents grups:

Consulteu el menú de les Vancances de primavera.