Inici / Edictes / Adjudicació del servei de càtering dels menús d'Escaldes-Estiu 2021

Adjudicació del servei de càtering dels menús d'Escaldes-Estiu 2021

Edicte del 31-5-2021, pel qual es fa pública l’adjudicació del servei de càtering dels menús destinats als infants de 3 a 5 anys d'Escaldes-Estiu 2021

 


Vista la Llei de la contractació pública, del 9 de novembre del 2000, en els seus articles 5 i 20.4;

Vista l’Ordinació del pressupost del Comú d’Escaldes-Engordany, en el seu article 11;

Vista la convocatòria d’un concurs públic entre empreses de càtering per adjudicar la preparació de dinars per als infants inscrits a Escaldes-Estiu 2021, publicat al BOPA núm. 43, de data 14 d'abril del 2021;

Vista la proposta motivada de la mesa de contractació, seguida a l’obertura de plecs realitzada en acte públic el dia 19 de maig de 2021;

El Comú d’Escaldes-Engordany fa pública l’adjudicació definitiva del concurs públic mencionat, per acord de la Junta de Govern de data 31 de maig de 2021:

 

- Adjudicar el servei de càtering a l'empresa BIO BIO Restauració per un import aproximat de 30.702,70 € (IGI inclòs).

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 31 de maig de 2021.