Inici / Edictes / Vehicles abandonats

Vehicles abandonats

Edicte del 7-6-2021 pel què es fan públiques les dades de 3 vehicles retirats de la via pública

                                                                                                                          

Atès que al dipòsit comunal s’hi troben 3 vehicles retirats en el seu dia de la via pública pel Servei de Circulació;

Vista l’Ordinació sobre retirada de vehicles de la via pública i dels aparcaments comunals, i abandó de vehicles, de data 4 de març de 2010;

Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern del Comú, en la sessió celebrada el dia 7 de juny de 2021;

Es fan públiques la dades identificatives dels vehicles referits:

Matrícula

Marca-model

Tipus

Propietari

K9376

Infiniti M 3.0 D

Turisme

Crespo Rodríquez, Daniel

K6534

Renault Gran Modus

Turisme

Figuerola Vasques, Lluís

7858

Honda 80m Lead

Ciclomotor

Amador Jiménez, Manel

 

Els propietaris dels vehicles disposen del termini inajornable de 30 dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, per tal de retirar-los del dipòsit comunal. Transcorregut aquest termini, el Comú podrà procedir a la destrucció dels vehicles no recuperats.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 7 de juny de 2021.