Inici / Edictes / Adjudicació del subministrament i instal·lació de diversos trams de baranes de la parròquia

Adjudicació del subministrament i instal·lació de diversos trams de baranes de la parròquia

 

Vista la Llei de la contractació pública, del 9 de novembre del 2000, en els seus articles 5, 20.4 i 51;

 

Vista l’Ordinació del pressupost del Comú d’Escaldes-Engordany, en el seu article 11;

 

Vista la convocatòria d’un concurs públic per adjudicar el subministrament i instal·lació de diversos trams de baranes de la parròquia, publicada al BOPA núm. 46, del 21 d'abril de 2021;

 

Vista la proposta motivada de la mesa de contractació, seguida a l’obertura de plecs realitzada en acte públic el dia 27 de maig de 2021;

 

El Comú d’Escaldes-Engordany fa pública l’adjudicació definitiva del concurs públic mencionat, per acord de la Junta de Govern de data 7 de juny de 2021, adjudicant el subministrament i instal·lació de diversos trams de baranes de la parròquia a l'empresa Serralleria Industrial per un import d'11.220,00 € (IGI inclòs).

 

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 7 de juny de 2021.