Inici / Ordinacions i Reglaments / Ordinació de modificació de l’ordinació de preus públics per l’any 2021

Ordinació de modificació de l’ordinació de preus públics per l’any 2021

Ordinació del 17-6-2021, de modificació de l’ordinació de preus públics per l’any 2021

 

Atès el marc de l’autonomia administrativa i financera al que fa referència l’apartat segon de l’article 80 de la Constitució,

Atès el que disposen la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, del 4 de novembre del 1993 i la Llei 19/2017, del 20 d’octubre, qualificada de modificació de la llei qualificada de delimitació de competències dels comuns,

Atès el que disposa la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari,

Atès el que disposa el capítol II del títol III de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals,

Atès el que disposa el Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, de publicació del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989,

Vista l’Ordinació de l’1 de febrer de 2021, de preus públics per l’any 2021 i l’Ordinació del 29 de març de 2021, de modificació de l'ordinació de l’1 de febrer de 2021, de preus públics per l'any 2021,

 

El Comú d’Escaldes-Engordany en la seva sessió de Consell del dia 17 de juny de 2021 ha acordat aprovar la següent:

 

 

Ordinació de modificació de l’ordinació de preus públics per l’any 2021

 

Article primer

Es modifica l’article 9.3.6 en els seus apartats b) i c), amb el títol tallers i els sub-títols infants i gent gran, que queda redactat com segueix:

9.3.6 Tallers

Per a les inscripcions als tallers durant el curs 2020-2021, s’aplicaran els següents preus públics:

b)   Infants

Expressió Plàstica

1h  setmana

46,50 € /trimestre

1,5h setmana

63,70 € /trimestre

Trenant fils i colors

2 dissabtes al mes

57,65 € /trimestre

 

Altres tallers:

Adults:

Taller tipus 1

20,00 € / sessió

Taller tipus 2

35,00 € / sessió

Taller tipus 3

40,00 € / sessió

Monogràfics

10,00 €

Cuines del món

84,90€

Cuina saludable

35,00€

 

 

 

Infants:

Tallers vacances escolars i dissabtes

3,00 €/ dia

Dissabtes de cuina

10,00 €

     

Joves:

Tallers de 1 a 2 hores

1,00€

Tallers de 2 a 4 hores

3,50€

Tallers de més de 4 hores

15,00€

 

Quan el taller estigui organitzat amb altres comuns el preu es consensuarà entre les administracions participants.

 

Quan s'organitzi tallers de caràcter extraordinari el Comú d'Escaldes-Engordany proposarà el preu públic més adient en relació amb l'activitat de què es tracti.

 

  1. c) Gent gran:

Tallers d’un dia a la setmana

10,00 € /trimestre

Tallers de dos dies a la setmana

15,00 € /trimestre

 

Article segon

Es crea un nou article amb el número 9.8 i amb el títol venda de productes d’Escaldes-Estiu i de la cursa Jorma, que queda redactat com segueix:

 

9.8 Venda de productes d'Escaldes-Estiu i de la cursa Jorma

S’estableixen els següents preus públics unitaris per a la venda de productes d’Escaldes-Estiu i de la cursa Jorma:

  • Samarreta Escaldes-Estiu 4 €
  • Gorra Escaldes-Estiu        4 €
  • Samarreta Jorma           12 €
  • Got gran Jorma               1 €

 

Article tercer

Es crea un nou article amb el número 9.9 i amb el títol venda de títols de transport públic de viatgers a la demanda, que queda redactat com segueix:

 

9.9 Venda de títols de transport públic de viatgers a la demanda

S’estableixen els següents preus públics unitaris per a la venda de títols de transport públic de viatgers a la demanda:

  • Títol individual per un viatge                                                   1,00 €
  • Abonament mensual indefinit                                       20,00 €

 

Article quart

Es crea un nou article amb el número 9.10 i amb el títol venda de claus magnètiques individuals de les casetes de recollida de residus, que queda redactat com segueix:

 

 

9.10 Venda de claus magnètiques individuals de les casetes de recollida de residus.

 

El Comú proporcionarà gratuïtament l’accés a les casetes de recollida de residus de les que disposa  al parròquia. S’estableix el següent preu públic per a les copies addicionals de claus que demanin els administrats que hi tenen accés:

  • Claus magnètiques de reposició de les casetes de recollida de residus    11,00€

 

Article cinquè

Es modifica l’article 10.1, amb el títol certificats i fotocòpies, que queda redactat com segueix:

 

10.1 Certificats i fotocòpies

  1. a) Altes i baixes de comerç i altres demandes de certificats: 4,00 €. L’import se satisfà a les oficines del Comú en el mateix moment de sol·licitar-lo.

Queden exonerats del pagament mencionat a l’apartat a) precedent els certificats de residència, convivència, fe de vida i alta al cens de població de la parròquia.

  1. b) Fotocòpies i reproduccions fotogràfiques:

Paper

Preu

Fotocopies A4

  0,30 €

Fotocopies A3

  0,40 €

Impressió paper document digitalitzat A4

  0,30 €

Còpia en suport CD (per unitat)

  1,00 €

Còpia en suport DVD (per unitat)

  2,00 €

Fotografia

Preu

Còpia en suport digital format JPG (300 dpi màxim)

      0,60 €

Còpia en suport digital format TIFF (300 dpi màxim)

10 €

Còpia en suport digital paper (material gràfic)

10 €

 

 

Drets d'explotació sobre documents de l’arxiu històric

Preu

Publicitat (premsa, webs i cartells)

  45 €

Productes audiovisuals i multimèdia

100 €

Productes editorials (premsa, editorial i webs)

  60 €

Exhibicions (exposicions i projeccions)

  55 €

Altres usos (ex. Cartells i murals)

100 €

 

 

Disposició addicional única

 

Els preus públics establerts en la present modificació inclouen l’aplicació de l’impost general indirecte (IGI).

 

 

Disposició final única

 

Aquesta ordinació entrarà en vigor el dia de la seva publicació.

 

Escaldes-Engordany, casa comuna, 17 de juny de 2021.