1 / 1

Adjudicació a l’administració comunal de varis béns patrimonials

Decret del 27-7-2021, pel qual es declara l’adjudicació a l’administració comunal de varis béns patrimonials

 

 

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències del comuns, del 4 de novembre del 1993, i les seves successives modificacions;

 

Vist el Codi de l’Administració, del 29 de març del 1989, i successives modificacions, i en especial, els articles 79 i concordants;

 

Vist l’article 132.2 de la Llei 12/2021, del 13 de maig, del Codi de la circulació, que entrarà en vigor el proper dia 2 de setembre de 2021;

 

Vist l’Edicte del 25-10-2019, pel que es fa pública una relació de vehicles que, de no ser reclamats pels propietaris, es consideraran cosa abandonada;

 

Vist l’Edicte del 2-11-2020, pel que es fa pública una relació de vehicles que, de no ser reclamats pels propietaris, es consideraran cosa abandonada;

 

Vist l’Edicte del 9-11-2020, pel que es fa pública una relació de vehicles que, de no ser reclamats pels propietaris, es consideraran cosa abandonada;

 

Atès l’exposat, el Comú d’Escaldes-Engordany, en la seva sessió ordinària del Consell de Comú del 27 de juliol del 2021:

 

Decreta:

 

L’adjudicació a l’administració comunal dels béns patrimonials següents:

 

  1. Marca i model: Seat Cordoba 1.9 D

Classe de vehicle: turisme

Matrícula: H5456

 

  1. Marca i model: Honda scoopy

Classe de vehicle: motocicleta

Matrícula: B6276NN

 

  1. Marca i model: Alfa romeu, 159

Classe de vehicle: turisme

Matrícula: HM6237

 

 

  1. Marca i model: Citroen, Berlingo 1.6

Classe de vehicle: turisme

Matrícula: K5340

 

  1. Marca i model: Honda

Classe de vehicle: ciclomotor

Matrícula: Sense matrícula

 

  1. Marca i model: Kymco, Zing 125

Classe de vehicle: motocicleta

Matrícula: E9538

 

  1. Marca i model: Volvo XC70 2.4 D5

Classe de vehicle: turisme

Matrícula: G9132

 

Aquest Decret entrarà en vigor el dia 2 de setembre de 2021.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 27 de juliol de 2021.