Inici / Decrets / Regulació dels fitxers de dades personals del Comú d'Escaldes-Engordany

Regulació dels fitxers de dades personals del Comú d'Escaldes-Engordany

Decret del 27-9-2021, de modificació del decret de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d'Escaldes-Engordany

 

 Vista la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, que té per objectiu aportar un grau de protecció suficient i raonable al dret que tota persona té a la seva intimitat, dret fonamental reconegut en l’article 14 de la Constitució, sense que aquesta protecció estableixi obligacions excessives que siguin un impediment en la gestió de les entitats andorranes i, per tal d’aconseguir una aproximació a les normatives del nostre entorn;

 

Vist que els articles 30 i 31 de la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, van encaminats a que les administracions públiques redactin les normes de creació de fitxers de naturalesa pública i que la creació, modificació o supressió d’aquests fitxers s’ha de dur a terme mitjançant una norma de creació, que ha de ser aprovada per l’entitat pública responsable del seu tractament;

 

Vist el Decret de data 23 d’octubre del 2008, de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d’Escaldes-Engordany;

 

Vist el Decret de data 11 de novembre de 2013, de modificació del decret de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d'Escaldes-Engordany;

 

Vist el Decret de data 22 de juliol de 2014, de modificació del decret de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d'Escaldes-Engordany;

 

Vist el Decret de data 30 de març de 2015, de modificació del decret de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d'Escaldes-Engordany;

 

Vist el Decret de data 23 d'agost de 2017, de modificació del decret de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d'Escaldes-Engordany;

 

Vist el Decret de data 23 d'agost de 2017, de modificació del decret de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d'Escaldes-Engordany;

 

Vist el Decret del 31-3-2021, de modificació del decret de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d'Escaldes-Engordany.

 

En la sessió del Consell de Comú celebrada el dia 27 de setembre del 2021, s’aprova el present decret amb el contingut següent:

 

Decret del 27-9-2021, de modificació del decret de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d'Escaldes-Engordany.

 

Article únic

 

Incloure com a fitxer annex al decret el número 35, corresponent al Departament d’Acció Social del Comú d’Escaldes-Engordany.

 

 

Disposició final única

 

Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

 

Tot el que es fa públic per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, el dia 27 de setembre de 2021