Inici / Edictes / Retirada de 2 vehicles de l’aparcament Caldea en estat d’abandonament

Retirada de 2 vehicles de l’aparcament Caldea en estat d’abandonament

Edicte del 22-11-2021 pel que es fixa el termini per a la retirada de 2 vehicles de l’aparcament Caldea en estat d’abandonament

 

 

Atès que a la zona d’abonats de l’aparcament Caldea s’hi troben dos vehicles en estat d’abandonament, sense que es faci el pagament de les places que ocupen des de l’any 2015;

Vista l’Ordinació sobre retirada de vehicles de la via pública i dels aparcaments comunals, i abandó de vehicles, del 4 de març de 2010;

Per acord de la Junta de Govern del 22 de novembre de de 2021:

Es fan públiques la dades identificatives dels vehiclea referit:

Matrícula

Marca-model

Tipus

Propietari

MT2916

Aston Martin

Turisme

(desconegut)

AND11856

BMW 2002

Turisme

(desconegut)

 

 

Es notifica al propietari o propietaris dels vehicles que disposen del termini inajornable de 30 dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, per tal de retirar-los del dipòsit comunal. Transcorregut aquest termini, el Comú procedirà al desballetament dels vehicles no recuperats o, en el cas que ho estimi convenient, a alienar-los pel procediment de pública subhasta, d’acord amb l’article 132.2 de la Llei 12/2021, del 13 de maig, del Codi de la circulació.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 22 de novembre de 2021