Inici / Edictes / Adjudicació directa dels treballs d’enquitranat per completar l’execució del projecte d’ampliació de l’aparcament del Fener

Adjudicació directa dels treballs d’enquitranat per completar l’execució del projecte d’ampliació de l’aparcament del Fener

Vista la Llei de la contractació pública, del 9 de novembre del 2000, en els seus articles 5, 20.4 i 22.1.a);

 

Vista l’Ordinació del pressupost per a l’exercici 2021, de l’1 de febrer de 2021, en els seus articles 11 i 12;

 

Vista la necessitat de contractar els treballs d’enquitranat per completar l’execució del projecte d’ampliació de l’aparcament del Fener;

 

Vist que Pavand és l’única empresa nacional que realitza treballs d’enquitranat, no essent possible, per tant, promoure la concurrència d’ofertes;

 

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de la Junta de Govern del 28 de desembre de 2021, ha aprovat l’adjudicació directa dels treballs d’enquitranat per completar l’execució del projecte d’ampliació de l’aparcament del Fener, a l’empresa Pavand, per un import de 27.170 € (IGI inclòs).

                                                  

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 28 de desembre de 2021.