Inici / Edictes / Adjudicació definitiva del subministrament de 170 llicències “Exchange Online” anyals i la configuració de la migració del sistema de missatgeria “Lotus Notes” a “Exchange Online”

Adjudicació definitiva del subministrament de 170 llicències “Exchange Online” anyals i la configuració de la migració del sistema de missatgeria “Lotus Notes” a “Exchange Online”

Vista la Llei de la contractació pública, del 9 de novembre del 2000, en els seus articles 5 i 20.4;

 

Vista l’Ordinació del pressupost del Comú d’Escaldes-Engordany per a l’exercici 2021, de l’1 de febrer de 2021, en els seus articles 11 i 12;

 

Vista la convocatòria d’un concurs públic pel subministrament de 170 llicències “Exchange Online” anyals i la configuració de la migració del sistema de missatgeria “Lotus Notes” a “Exchange Online”, publicat al BOPA núm. 119, del 17 de novembre de 2021;

 

Vista l’obertura de plecs realitzada en acte públic el 20 de desembre de 2021;

 

Vista l’adjudicació provisional de la mesa de contractació, del 24 de desembre de 2021, a favor de l’oferta presentada per Andornet, sent aquesta l’oferta més econòmica i amb millor puntuació;

 

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de la Junta de Govern del 28 de desembre de 2021, ha aprovat l’adjudicació definitiva del subministrament de 170 llicències “Exchange Online” anyals i la configuració de la migració del sistema de missatgeria “Lotus Notes” a “Exchange Online”, a l’empresa Andornet, per un import de 13.767,88 € (IGI inclòs).

                                                  

Cosa que es fa pública per a coneixement general