Inici / Llistes electorals provisionals / Publicació de les llistes electorals provisionals

Publicació de les llistes electorals provisionals

Avís del 29-3-2022, informant sobre la pròxima publicació de les llistes electorals provisionals

 

Conforme al que estableixen l'article 8 i connexes de la Llei qualificada del règim electoral i referèndum, el proper dia 30 de març es faran públiques les llistes electorals provisionals.

Les llistes es podran consultar al despatx de Tràmits de Casa Comuna o en línia des del web www.e-e.ad.

En aquesta ocasió no es podran consultar al tauler d’edictes de Casa Comuna, degut a la instal·lació d’una bastida a la façana de l’edifici amb motiu de les obres que es duen a terme.

Tota persona que es consideri amb dret a figurar a les llistes i no hi consti inscrita, podrà formular la seva petició al Comú per escrit, adjuntant la documentació que estimi oportuna, dins el termini de 15 dies naturals seguits a la publicació.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 29 de març de 2022

Llistes electorals