Inici / Edictes / Adjudicació definitiva del subministrament i instal·lació de dos (2) mòduls per contenidors de residus

Adjudicació definitiva del subministrament i instal·lació de dos (2) mòduls per contenidors de residus

Edicte del 2-5-2022, pel que es fa pública l’adjudicació definitiva del subministrament i instal·lació de dos (2) mòduls per contenidors de residus

 

 

Vista la Llei de la contractació pública, del 9 de novembre del 2000, en els seus articles 5 i 20.4;

 

Vista l’Ordinació del pressupost del Comú d’Escaldes-Engordany per a l’exercici 2022, del 30 de desembre de 2021, en els seus articles 11 i 12;

 

Vista la convocatòria d’un concurs públic pel subministrament i instal·lació de dos (2) mòduls per contenidors de residus, publicada al Bopa núm. 30, del 9 de març de 2022;

 

Vista l’obertura de les ofertes realitzada en acte públic el 13 d’abril de 2022;

 

Vista l’adjudicació provisional de la mesa de contractació, del 13 d’abril de 2022, favorable a l’única oferta obtinguda, presentada per Senyalitzacions Stop, una vegada verificat que compleix amb els requisits exigits al plec de bases;

 

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de la Junta de Govern del 2 de maig de 2022, ha aprovat l’adjudicació definitiva del subministrament i instal·lació de dos (2) mòduls per contenidors de residus, a l’empresa Senyalitzacions Stop, per un import total de 76.822,14€ (IGI inclòs).

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 2 de maig de 2022