Inici / Edictes / Adjudicació definitiva del servei de càtering dels menús destinats als infants de 3 a 5 anys inscrits a Escaldes Estiu 2022

Adjudicació definitiva del servei de càtering dels menús destinats als infants de 3 a 5 anys inscrits a Escaldes Estiu 2022

Edicte del 2-5-2022, pel que es fa pública l’adjudicació definitiva del servei de càtering dels menús destinats als infants de 3 a 5 anys inscrits a Escaldes Estiu 2022

 

Vista la Llei de la contractació pública, del 9 de novembre del 2000, en els seus articles 5 i 20.4;

 

Vista l’Ordinació del pressupost del Comú d’Escaldes-Engordany per a l’exercici 2022, del 30 de desembre de 2021, en els seus articles 11 i 12;

 

Vista la convocatòria d’un concurs públic per la contractació del servei de càtering dels menús destinats als infants de 3 a 5 anys inscrits a Escaldes Estiu 2022, publicada al Bopa núm. 30, del 9 de març de 2022;

 

Vista l’obertura de les ofertes realitzada en acte públic el 25 d’abril de 2022;

 

Vista l’adjudicació provisional de la mesa de contractació, del 25 d’abril de 2022, favorable a l’única oferta obtinguda, presentada per Bio Bio, una vegada verificat que compleix amb els requisits exigits al plec de bases;

 

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de la Junta de Govern del 2 de maig de 2022, ha aprovat l’adjudicació definitiva del servei de càtering dels menús destinats als infants de 3 a 5 anys inscrits a Escaldes Estiu 2022, a l’empresa Bio Bio, per un import total de 32.532,17 € (IGI inclòs).

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 2 de maig de 2022