Inici / Edictes / Adjudicació definitiva dels treballs d’impressió dels butlletins trimestrals del Comú fins el 31 de desembre de 2023

Adjudicació definitiva dels treballs d’impressió dels butlletins trimestrals del Comú fins el 31 de desembre de 2023

Edicte del 13-6-2022 pel que es fa pública l’adjudicació definitiva dels treballs d’impressió dels butlletins trimestrals del Comú fins el 31 de desembre de 2023.

 

Vista la Llei de la contractació pública, del 9 de novembre del 2000, en els seus articles 5 i 20.4;

 

Vista l’Ordinació del pressupost del Comú d’Escaldes-Engordany per a l’exercici 2022, del 30 de desembre de 2021, en els seus articles 11 i 12;

 

Vist el concurs públic convocat pels treballs d’impressió dels butlletins trimestrals del Comú fins el 31 de desembre de 2023, publicat al Bopa núm. 46, del 13 d’abril de 2022, i vist que la mesa de contractació, reunida el 26 de maig de 2022, el va declarar desert degut a que no es va obtenir cap oferta;

 

Vista la posterior consulta de preus convocada amb la mateixa finalitat;

 

Vista l’obertura de les ofertes realitzada en acte públic el 7 de juny de 2022;

 

Vist que les dues ofertes obtingudes complien amb els requisits exigits a la consulta i vist que la presentada per Gràfiques Andorranes era la més econòmica;

 

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de la Junta de Govern del 7 de juny de 2022, va aprovar l’adjudicació definitiva dels treballs d’impressió dels butlletins trimestrals del Comú fins el 31 de desembre de 2023, a Gràfiques Andorranes, per un import variable de 3.108,88 (IGI inclòs) per butlletí, en el cas d’impressions de 20 pàgines, a 3.513,29 (IGI inclòs) per butlletí, en el cas d’impressions de 24 pàgines.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 13 de juny de 2022