Inici / Ordinacions i Reglaments / Suplement de crèdit al pressupost 2022 per la contractació dels esdeveniments del Festival de Jazz 2022

Suplement de crèdit al pressupost 2022 per la contractació dels esdeveniments del Festival de Jazz 2022

Ordinació del 8-6-2022 de suplement de crèdit al pressupost 2022 per la contractació dels esdeveniments del Festival de Jazz 2022.

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei 36/2021, del 16 de desembre del 2021, de les finances comunals;

Vista la proposta de la comissió de Cultura per la contractació dels esdeveniments del Festival de Jazz 2022;

Vista la voluntat del Comú de procedir a la contractació dels esdeveniments del Festival de Jazz 2022 per tal de contribuir a promocionar la parròquia amb un esdeveniment cultural que ha estat històricament important;

Vist que el crèdit pressupostari existent a la partida del pressupost destinada a la contractació dels esdeveniments del Festival de Jazz té un crèdit inicial insuficient per les contractacions que s’han pogut programar un cop contactat amb els expedients:

610-3340002-22683 Concerts de Jazz - Cultura 75.000,00 € 

crèdits disponibles 75.000,00 € 

 

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 80 de la Llei de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell de Comú celebrada en data 8 de juny de 2022, aprova la següent Ordinació de suplement de crèdit a la partida del pressupost 2022 per la contractació dels esdeveniments del Festival de Jazz 2022, que s'articula com segueix:

Article primer

Per fer front a l’aportació per la contractació dels esdeveniments del Festival de Jazz 2022, s'aprova un suplement de crèdit, per un import de 85.000 €, destinat a la següent partida pressupostària:

610-3340002-22683 Concerts de Jazz - Cultura 85.000,00 € 

suplement de crèdit 85.000,00 €