Inici / Edictes / Nomenament d’un treballador públic de caràcter indefinit

Nomenament d’un treballador públic de caràcter indefinit

Edicte del 20-6-2022 pel que es fa públic el nomenament d’un treballador públic de caràcter indefinit

 

Vistos els articles 35 i 36 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany;

 

Vist l’acord de la Junta de Govern, del 21 de juny de 2021, d’adjudicació provisional del lloc de treball del Sr. Jonathan Gonçalves de Sousa com a auxiliar a la Llar de Jubilats; seguit a la convocatòria d’un concurs selectiu d’ingrés publicat al BOPA núm. 36, del 24 de març de 2021;

 

Vist l’informe favorable de la cap del Departament de Gent Gran i el vistiplau de la cap de Recursos Humans sobre els període de prova de la persona citada, una vegada exhaurit el termini de 12 mesos establert;

 

La Junta de Govern del Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió del 20 de juny de 2022, ha acordat:

 

Nomenar, amb caràcter definitiu, al Sr. Jonathan Gonçalves de Sousa com a treballador públic de caràcter indefinit adscrit al lloc d’auxiliar a la Llar de Jubilats, i procedir a la inscripció d’aquestes dades al registre de la funció pública comunal.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 20 de juny de 2022