Inici / Edictes / Nomenament de dos (2) treballadores públiques de caràcter indefinit

Nomenament de dos (2) treballadores públiques de caràcter indefinit

Edicte del 20-6-2022 pel que es fa públic el nomenament de dos (2) treballadores públiques de caràcter indefinit

 

 

Vistos els articles 35 i 36 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany;

 

Vistos els acords de la Junta de Govern, del 14 i del 21 de juny de 2021, respectivament d’adjudicació provisional dels llocs de treball de les Sres. Paula Moutinho Pacheco i Deolinda de Jesus Pinto Pereira com a operàries de neteja d’edificis comunals; seguits a un concurs selectiu d’ingrés, en segona convocatòria, publicat al BOPA núm. 46, del 19 d’abril de 2021;

 

Vistos els informes favorables del cap de Serveis i el vistiplau de la cap de Recursos Humans sobre els períodes de prova de les persones citades, una vegada exhaurit el termini de 12 mesos establert;

 

La Junta de Govern del Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió del 20 de juny de 2022, ha acordat:

 

Nomenar, amb caràcter definitiu, a les Sres. Paula Moutinho Pacheco i Deolinda de Jesus Pinto Pereira com a treballadores públiques de caràcter indefinit adscrites al lloc d’operàries de neteja d’edificis comunals, i procedir a la inscripció d’aquestes dades al registre de la funció pública comunal.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 20 de juny de 2022.