Inici / Edictes / Nomenament d’un treballador públic de caràcter indefinit

Nomenament d’un treballador públic de caràcter indefinit

Edicte del 19-9-2022 pel que es fa públic el nomenament d’un treballador públic de caràcter indefinit.

 

Vistos els articles 35 i 36 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany;

 

Vist l’acord de la Junta de Govern, del 2 de juliol de 2021, d’adjudicació provisional del lloc de treball del Sr. Julio Pintado Madrigal com a cap del Departament d’Esports; seguit a la convocatòria d’un concurs per la provisió externa de dit lloc de treball, publicat al BOPA núm. 31, del 10 de març de 2021;

 

Vistos els informes favorables del conseller d’Esports i del secretari general, i el vistiplau de la cap de Recursos Humans sobre els període de prova de la persona citada, una vegada exhaurit el termini de dotze (12) mesos establert;

 

La Junta de Govern del Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió del 12 de setembre de 2022, ha acordat:

 

Nomenar, amb caràcter definitiu, al Sr. Julio Pintado Madrigal com a treballador públic de caràcter indefinit adscrit al lloc de cap del Departament d’Esports, i procedir a la inscripció d’aquestes dades al registre de la funció pública comunal.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 19 de setembre de 2022.