Inici / Edictes / Nomenament d’una treballadora pública de caràcter indefinit

Nomenament d’una treballadora pública de caràcter indefinit

Edicte del 19-9-2022 pel que es fa públic el nomenament d’una treballadora pública de caràcter indefinit

 

Vistos els articles 35 i 36 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany;

 

Vist l’acord de la Junta de Govern, del 21 de febrer de 2022, d’adjudicació provisional del lloc de treball de la Sra. Aurora Baena Garrós com a coordinadora de projectes del Departament de Cultura; seguit a la convocatòria d’un concurs de mobilitat interna publicat al BOPA núm. 129, del 9 de desembre de 2021;

 

Vist l’informe favorable de la cap del Departament de Cultura i el vistiplau de la cap de Recursos Humans sobre els període de prova de la persona citada, una vegada exhaurit el termini de sis (6) mesos establert;

 

La Junta de Govern del Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió del 19 de setembre de 2022, ha acordat:

 

Nomenar, amb caràcter definitiu, a la Sra. Aurora Baena Garrós com a treballadora pública de caràcter indefinit adscrita al lloc de coordinadora de projectes del Departament de Cultura, i procedir a la inscripció d’aquestes dades al registre de la funció pública comunal.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 19 de setembre de 2022