1 / 1

Prohibició d’estacionament de vehicles tipus caravanes i/o autocaravanes en tots els espais públics

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, articles 4.11 -competències dels Comuns-, 5.1 i 5.2 -potestat normativa, executiva i sancionadora-,

Atès que es fa necessària la regulació de l’estacionament de caravanes i autocaravanes tant a la via pública com als aparcaments públics, per les especials característiques d’aquests vehicles i per les prestacions que ofereixen als seus usuaris,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 15 d’octubre del 2003, ha aprovat el següent

DECRET

Primer.- Es prohibeix l’estacionament de vehicles tipus caravanes i/o autocaravanes en tots els espais públics de la parròquia d’Escaldes-Engordany, entre les 20:00 hores i les 8:00 hores.