slot, slot gacor, slot online, slot gacor hari ini, link slot gacor, situs slot gacor 2023 terpercaya https://radrails.org/ slot, slot gacor, slot terbaru, slot resmi, slot terpercaya https://radrails.org/slot-gacor/ slot, slot gacor, slot terbaru, slot resmi, slot terpercaya


Inici / Ordinacions i Reglaments / Ordinació del 21-11-2022, de crèdit extraordinari per la compra de la parcel·la de terreny Prat de Becaina ubicada a la carretera de la Plana - pont Sassanat, amb número de referència cadastral 7U02473

Ordinació del 21-11-2022, de crèdit extraordinari per la compra de la parcel·la de terreny Prat de Becaina ubicada a la carretera de la Plana - pont Sassanat, amb número de referència cadastral 7U02473

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals;

Vista la voluntat del Comú per procedir a la compra de la unitat immobiliària cadastral 7U02473, parcel·la de terreny coneguda amb el nom Prat de Becaina situada entre la carretera de la Plana i el pont Sassanat, d’Escaldes-Engordany;

Vista la voluntat del Comú de procedir a la seva compra per considerar-ho un emplaçament que preserva l’accés a la Vall del Madriu passant a ser d’ús públic;

Vist que al pressupost vigent no hi ha cap partida assignada a tal efecte;

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 79 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell de Comú celebrada en data 21 de novembre de 2022, aprova la següent Ordinació, de crèdit extraordinari per a la compra de la parcel·la de terreny Prat de Becaina ubicada entre la carretera de la Plana i el pont Sassanat, d’Escaldes-Engordany, amb número de referència cadastral 7U02473:

Article primer

Per fer front a la compra de la unitat immobiliària cadastral 7U02473, parcel·la situada entre la carretera de la Plana i el pont Sassanat, d’Escaldes-Engordany, s'aprova un crèdit extraordinari, per un import de 78.000 €, destinat a les següents partides pressupostàries de nova creació:

501-4140000-60000

“Adquisició de terrenys

per desenvolupament/preservació rural””

               78.000 €

 

total crèdit extraordinari

               78.000 €

 

Article segon

Aquest crèdit extraordinari es finançarà amb minoració de les següents partides de pressupost per import de (-78.000€).

 

Detall de partides minorades:

501-9330001-61200

Millora d'edificis Caldea 2021

                 78.000 €

 

 Total minoració de crèdit

                 78.000 €

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 21 de novembre de 2022.