Inici / Edictes / Finalització del període voluntari de pagament de l’impost de foc i lloc i les taxes sobre higiene pública i enllumenat públic.

Finalització del període voluntari de pagament de l’impost de foc i lloc i les taxes sobre higiene pública i enllumenat públic.

Avís del 17-1-2023 pel que es notifica la finalització del període voluntari de pagament de l’impost de foc i lloc i les taxes sobre higiene pública i enllumenat públic.

 

Vista la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de Bases de l’ordenament tributari; 

Atès el que disposen els articles 58 i 86 de l’Ordinació de l’Ordinació Tributària per l’any 2023; 

Es notifica als obligats tributaris de l’impost tradicional de foc i lloc i de les taxes sobre higiene pública i enllumenat públic de l’any 2023, establerts a l’Ordinació tributària abans esmentada, que el període voluntari de pagament de la quota tributària acabarà quan hagi transcorregut un mes des de l’endemà de la data de publicació al BOPA d’aquesta notificació col·lectiva.

L’impost i les taxes abans esmentats es relacionaran en un sol rebut.

El pagament es pot realitzar per càrrec domiciliat al compte d’una entitat bancària del Principat d’Andorra, designat per l’obligat tributari, o directament al servei de Tràmits del Comú d’Escaldes-Engordany (Casa Comuna, planta baixa). 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 17 de gener de 2023.