Inici / Edictes / Actes administratius

Actes administratius

Avís del 23-1-2023 pel que es notifica a les persones relacionades que el Comú ha dictat actes administratius que afecten els seus interessos.

 

Vist l’article 47.3 ter del Decret legislatiu del 3-7-2019 de publicació del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989;

Vist que el Comú no ha pogut practicar la notificació pels mitjans previs establerts en l’article 47 i següents del Decret legislatiu del 3-7-2019 de publicació del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989;

Es notifica a les següents persones físiques i/o jurídiques: 

· Sra. Sonia Fiama Montero

· Sr. Nuno Gomes Da Silva

Que tenen a la seva disposició al servei de tràmits del Comú d’Escaldes-Engordany actes administratius dictats pel Comú que afecten els seus interessos i que disposen del termini de vuit dies hàbils per personar-se al Comú a fi de procedir amb la notificació. Si dins d’aquest termini les persones interessades no es personen, es considerarà que la notificació ha estat correctament efectuada.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 23 de gener de 2023.