Inici / Edictes / Contractació directa de les obres per construir dos lavabos a l’edifici de l’antic Escorxador

Contractació directa de les obres per construir dos lavabos a l’edifici de l’antic Escorxador

Edicte del 28-2-2023 pel que es fa pública la contractació directa de les obres per construir dos lavabos a l’edifici de l’antic Escorxador.

 

Vista la Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública, en els seus articles 28, 30, 31 i concordants;

 

Vista l’Ordinació del 28-12-2022 del pressupost per a l’exercici 2023, en els seus articles 11 i 12;

 

Vista la convocatòria d’una consulta de preus per la contractació directa de les obres per construir dos lavabos a l’edifici de l’antic Escorxador, adreçada a diversos operadors econòmics amb capacitat per efectuar els treballs;

 

Vista l’adjudicació provisional de la mesa de contractació, del 21 de febrer de 2023, a favor de la proposta presentada per l’empresa Construccions Purroy, sent aquesta l’oferta més econòmica obtinguda;

 

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de la Junta de Govern del 27 de febrer de 2023, ha aprovat la contractació directa de les obres per construir dos lavabos a l’edifici de l’antic Escorxador, per un import total de 10.397,75 € (IGI inclòs).

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 28 de febrer de 2023.