Inici / Edictes / Inici del tràmit d’informació pública de l’avaluació de l’impacte ambiental del projecte “Captació d’aigua del riu Valira per a la central tèrmica d’Escaldes".

Inici del tràmit d’informació pública de l’avaluació de l’impacte ambiental del projecte “Captació d’aigua del riu Valira per a la central tèrmica d’Escaldes".

Edicte del 7-3-2023 d’inici del tràmit d’informació pública de l’avaluació de l’impacte ambiental del projecte “Captació d’aigua del riu Valira per a la central tèrmica d’Escaldes”.

 

Vista la sol·licitud de Capçalera d’Infraestructures (Feda-Ecoterm), del 8 de febrer de 2023, núm. registre 7104835, per a l’execució del projecte “Captació d’aigua del riu Valira per a la central tèrmica d’Escaldes”;

Vist l’informe favorable preliminar del Departament de de Medi Ambient i Sostenibilitat, del 5 de gener de 2023, sobre l’avaluació ambiental del projecte en qüestió;

Vist l’article 7, Tràmit d’informació pública, del Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny, publicat al Bopa núm. 25, del 6 de març de 2019;

El Comú d’Escaldes-Engordany, per acord de la Junta de Govern del 7 de març de 2023, sotmet a informació pública l’avaluació d’impacte ambiental i els altres documents del projecte “Captació d’aigua del riu Valira per a la central tèrmica d’Escaldes”.

La durada de l’exposició pública és de quinze (15) dies hàbils, comptats des de la data de publicació del present edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Durant el període d’exposició pública tots els administrats poden consultar l’avaluació d’impacte ambiental i els altres documents del projecte al Departament d’Urbanisme del Comú i, si escau, presentar llurs al·legacions, observacions i propostes al respecte.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 7 de març de 2023.