1 / 1

Vot per correu

El termini per sol·licitar el vot per dipòsit judicial per correu finalitza a les 12 hores del quinzè dia hàbil a comptar de la data de publicació de la convocatòria de les eleccions. Per a les eleccions comunals del 2023, es pot sol·licitar del 6 al 24 de novembre abans de les 12 hores

Requisits

Poden fer ús del vot per dipòsit judicial per correu els electors que es trobin desplaçats a l’estranger, ja sigui perquè hi tinguin fixada la seva residència o perquè s’hi trobin desplaçats per qualsevol causa.

Lliurament

Cal retornar la sol·licitud de vot (personalment o per correu electrònic) al Comú amb la fotocòpia del passaport.

 

Pots trobar més informació aquí.